Een topbankier die via een artikel 12-procedure voor de rechter moet verschijnen, grote invallen bij Spaanse politici vanwege witwaspraktijken door de Russische maffia, terroristische aanslagen in Wenen en in Nice. Terrorisme en witwassen komen vaak in het nieuws. Toch lijken deze onderwerpen voor veel mensen – waaronder ook financieel dienstverleners – een ver-van-hun-bed-show. Maar is dat wel terecht? En welke verplichtingen heb jij als financieel dienstverlener op dit gebied?

Toepassingsbereik
Financieel dienstverleners vallen in twee gevallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Ten eerste bij het bemiddelen in levensverzekeringen, waaronder uitvaartverzekeringen, lijfrenteverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen die worden afgesloten in combinatie met een hypothecair krediet.

Ten tweede vallen financieel dienstverleners onder de Wwft als zij gebruikmaken van het Nationaal Regime. Het gaat hierbij vooral om financieel dienstverleners die adviseren over hypothecaire kredieten en/of vermogensopbouwproducten. Zij mogen met een nationaal-regimeregistratie adviseren over (de omzetting van) bijvoorbeeld effectenhypotheken.

Twee kernverplichtingen
De Wwft kent twee belangrijke kernverplichtingen: het verrichten van een cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties. Het doel van het cliëntenonderzoek is voorkomen dat er zakelijke relaties worden aangegaan met of transacties worden uitgevoerd voor personen die hun integriteit schaden. Om dit te bereiken, moeten van alle nieuwe én bestaande relaties onder andere de identiteit worden vastgesteld. Daarnaast moeten bij ondernemingen de Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) worden geïdentificeerd en moeten er verscherpte onderzoeksmaatregelen worden getroffen als de instelling een zakelijke relatie aangaat met een Politically Exposed Person (PEP).

Voor de meldplicht onderscheidt de Wwft objectieve en subjectieve indicatoren. De Wwft-instelling beoordeelt zelf of er sprake is van een subjectieve indicator. Als een transactie voldoet aan één of meerdere objectieve indicatoren, moet deze altijd worden gemeld.

Beleid en opleidingsverplichting
Instellingen die onder de Wwft vallen, moeten een beleid opstellen en nastreven waarin bijzondere aandacht wordt besteed aan ongebruikelijke transactiepatronen en aan transacties die naar hun aard een hoger risico op witwassen en terrorismefinanciering met zich meebrengen. Hiervoor moet een risicobeoordeling worden gemaakt, waarna – op basis van deze risicobeoordeling – gedragslijnen, procedures en maatregelen worden opgesteld.

Tenslotte zijn Wwft-instellingen verplicht om álle medewerkers en beleidsbepalers op te leiden. De opleiding moet ervoor zorgen dat ongebruikelijke transacties herkend kunnen worden en het cliëntenonderzoek goed en volledig wordt uitgevoerd. Instellingen mogen zelf een passende opleidingsvorm kiezen. Denk aan het volgen van een (periodieke) training of het doorlopen van een e-learning. De instelling moet – als de AFM hierom vraagt – kunnen aantonen dat er is voldaan aan het opleidingsvereiste.

Voldoe jij al?
In de praktijk spreek ik veel financieel dienstverleners die in de veronderstelling zijn dat zij niet onder de Wwft vallen. Hierdoor hebben ze géén specifiek Wwft-beleid opgesteld en besteden ze onvoldoende aandacht aan het cliëntenonderzoek en de verplichting om ongebruikelijke transacties te melden. Dit terwijl de AFM in december 2020 in het rapport ‘Marktindrukken’ (gebaseerd op de jaarlijkse Marktmonitor) juist heeft aangegeven dat financieel dienstverleners hun beheersmaatregelen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering verder moeten aanscherpen.

Bij Impact ondersteunen we je graag in je dienstverlening, ook op het gebied van de Wwft. Met onze nieuwe praktijkgerichte e-learning ‘CDD voor financieel dienstverleners’ vergroten we onder andere je kennis van de Wwft en trainen we je aan de hand van casuïstiek in het herkennen van ongebruikelijke transacties. Zo voldoe je aantoonbaar aan alle eisen én draag je bij aan een veilige, geloofwaardige en integere financiële sector.


DEEL DIT ARTIKEL