Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) ingevoerd. Door deze wet zijn verenigingen en stichtingen voortaan gebonden aan regels ten aanzien van taakvervulling, verplichtingen, bevoegdheden en aansprakelijkheid van de bestuursleden.

Meer lezen? Laat dan hieronder vrijblijvend een aantal gegevens achter.


DEEL DIT ARTIKEL