Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft zich recent gebogen over een casus waarin de vraag rees wat zwaarder woog bij de schade van een gestolen auto: de eigen schuld van de klant (deze had niet het juiste type alarmsysteem geïnstalleerd in de auto) of het niet-nakomen van de zorgplicht door de adviseur (deze had de klant onvoldoende gewezen op de inhoud en de gevolgen van het niet-voldoen aan de alarmclausule).

Meer lezen? Laat dan hieronder vrijblijvend een aantal gegevens achter.


DEEL DIT ARTIKEL