Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft in een vorige week verschenen rapport opnieuw kritiek geleverd op het Nederlandse belastingstelsel. Volgens het IMF worden eigenwoningbezitters te veel tegemoetgekomen en leidt dit tot een grotere ongelijkheid en hoge schulden. Als het kabinet deze problemen wil aanpakken, dan zal de belasting op de eigen woning – het eigenwoningforfait – moeten worden verhoogd, aldus het IMF. In dit artikel kijken we naar de geschiedenis van de hypotheekrenteaftrek, staan we stil bij de reeds in gang gezette beperkingen en behandelen we de visie van het IMF.

Meer lezen? Laat dan hieronder vrijblijvend een aantal gegevens achter.


DEEL DIT ARTIKEL