Interview

In deze rubriek interviewt Rob Timmermans elke maand iemand uit de financiële wereld. Het interview gaat over van belang zijnde actuele zaken voor de adviespraktijk van financieel adviseurs.  De onderwerpen kunnen variëren van uitleg over relevante wet- en regelgeving tot beleidsvisies over (gedrags-)toezicht of fiscale aangelegenheden.