Een nieuw pensioenstelsel: gevolgen en kansen

€ 145,00

Klassikaal
3 studieuren
SEH (3 B-punten)
Advies nodig? Neem contact op

Inhoud

Met 46 stemmen voor en 27 stemmen tegen heeft de Eerste Kamer op 30 mei 2023 ingestemd met de Wet toekomst pensioenen (Wtp). De Wtp vloeit voort uit het in 2019 gesloten Pensioenakkoord en vormt één van de grootste pensioenhervormingen in de geschiedenis.

Op 1 juli 2023 is een overgangsperiode gestart, waarin werkgevers, werknemers en pensioenuitvoerders zich kunnen voorbereiden op de nieuwe regels en afspraken kunnen maken over nieuwe én opgebouwde pensioenaanspraken.

De Wtp heeft grote invloed op de werkzaamheden van jou als financieel professional. Voor het overgrote deel van klanten is het onduidelijk wat er precies gaat veranderen, maar dat de nieuwe wetgeving impact heeft op hun oudedagsvoorziening is duidelijk. En niet alleen het ouderdomspensioen wijzigt; de Wtp heeft ook grote veranderingen in petto voor het nabestaandenpensioen, de flexibiliteit ten aanzien van pensioenuitkeringen wordt vergroot én voor ondernemers komen er nieuwe rechten en verplichtingen.

In onze kersverse opleiding ‘Het nieuwe pensioenstelsel’ gaan we in op wat de wijzigingen betekenen voor jou als financieel professional. In één dagdeel word je door een ervaren docent volledig bijgepraat over de wijzigingen en hoe je je klanten hierin het beste kunt begeleiden. Want naast een hoop nieuwe informatie biedt de Wtp je natuurlijk ook grote (advies)kansen: de pensioenwijzigingen vormen een uitgelezen mogelijkheid om van extra toegevoegde waarde te zijn voor je klant!

Tijdens de opleiding behandelen we onder andere de volgende onderwerpen:

 • De pensioendriehoek (verhouding tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder)
 • Het Pensioenakkoord (historie, reden en doel, uitwerking, impact en tijdspad)
 • De Wtp per 1 juli 2023 (fiscaal en juridisch, de nieuwe pensioencontracten, compensatie, transitieplan en overgangsrecht)
 • De nieuwe wetgeving op het gebied van lijfrenten (zzp’ers, fiscale kaders, harmonisering tweede en derde pijler, verruiming aftrekmogelijkheden, actualiteiten)

Deelname aan deze opleiding levert je, naast een inspirerende dag, maar liefst 3 PE SEH-punten (categorie B) op.

 • 1

  Vind een locatie bij jou in de buurt

  Impact Online Zoom

  Diemen (Nationale Hypotheekbond)

  Trainingscentrum Impact Nijmegen