Voor de PE-punten maakt de FFP onderscheid in twee pijlers: Kennis & Actualiteit (K&A) en Praktijktoepassing (PT). Om gecertificeerd te blijven, moet je over een periode van twee jaar (2020-2021) in totaal 40 PE-punten behalen. Deze 40 punten verdeel je over 28 K&A-punten en 12 PT-punten. Per kalenderjaar moet je in ieder geval 14 K&A-punten behalen.