Impact Opleiding & Training biedt dit jaar PT, K&A en PA programma’s aan, waarmee je jouw PE FFP punten kunt behalen. In 2018-2019 kun je op verschillende manier jouw benodigde PE FFP punten behalen en Impact gaat jou daarmee helpen.

Bij Impact kun je in 2018 & 2019 PE FFP punten behalen door het volgen van:

 • Het tweedaags programma Praktijk Toepassing (12 PE FFP PT-punten, waarmee je tevens de PT punten 2019 behaalt)
 • Eén van de twee Kennis en Actualiteiten programma’s  (4 PE FFP-K&A punten)
 • Permanent Actueel abonnement (4 PE FFP punten)

Door het volgen van één van de K&A programma’s en met het PA-abonnement bij Impact behaal je in 2018 al meteen 8 van de 14 benodigde K&A punten. Door het volgen van het tweedaagse PT programma krijg je meteen alle benodigde PT punten voor zowel 2018 als 2019.

Het tweedaagse PT programma van Impact: Financiële communicatie, praktische toepassing bij klantcontact

Is er een efficiënte manier om klantemoties te hanteren waarmee je als financieel planner geconfronteerd wordt? Hoe kun je ervoor zorgen dat de klant in staat is de juiste financiële beslissingen te nemen? Hoe en wanneer voorzie jij de klant van advies?  Wat te doen met een klant die akkoord gaat met een advies en het niet opvolgt? Op welke wijze maak jij de toegevoegde waarde van jou als financieel planner kenbaar? Hoe onderscheid jij je van andere financiële professionals en adviesrobots? Op welke wijze ontwikkel je een op vertrouwen gebaseerde relatie met je klant, is dat überhaupt mogelijk?

Als financiële planner heb je regelmatig te maken met klanten die tegen hun eigen financieel belang in handelen of klantendie akkoord gaan met een financieel advies, maar dit vervolgens niet naleven en zelfs financieel gedrag vertonen dat lijnrecht tegenover het advies staat. Hierdoor is er binnen de financiële planning een toenemende belangstelling voor de toepassing van tools uit de psychologie in het proces van financiële planning. Behavioral Finance is gebaseerd op cognitieve psychologie en geeft ons inzicht in algemene “biases” van de klant en van onszelf. Financiële Psychologie bestrijkt het gehele gebied van de psychologie en verschaft ons inzicht in financiële beslissingen op klantniveau. Kort gezegd betreft financiële psychologie het onderzoek naar de overtuigingen inzake geld die ons financieel gedrag en ons uitgavenpatroon bepalen.

Impact Opleiding en Training heeft op basis van deze inzichten voor het programma Praktijk Toepassing een competentiegerichte training ontwikkeld, waarbij zowel het proces van financiële planning als jouw persoonlijke leerdoelen en ontwikkeling centraal staan. Tijdens de PT bij Impact Opleiding en Training worden praktijkgerichte toepassingen uit de Behavioral Finance verdiept en uit de Financiële Psychologie geïntroduceerd.

Alleen statistieken en standaardoplossingen zullen je niet helpen als je probeert het financiële gedrag van jouw klant in goede banen te leiden. De training is daarom praktijkgericht en de aangereikte tools zijn afgestemd op het proces van financiële planning. De training is een samensmelting van kennis, vaardigheden en attitude, Je wordt voorzien van praktische handvatten om jouw klanten effectief te adviseren, hen te helpen betere financiële keuzes te maken en hun financiële doelen te bereiken. Tevens leer je theorie en vaardigheden die je nodig hebt om positieve en productieve klantrelaties op te bouwen en te behouden. We werken in groepen van maximaal 12 deelnemers, actieve inbreng wordt op prijs gesteld. De training is ook in company beschikbaar hierbij wordt de training toegepast op de dagelijkse praktijk van uw bedrijf.

Onze trainer Anne Abbenes is partner bij 't Raadhuys, Financieel Psycholoog,  Financial Therapist,  Master in Financial Planning, Mediator, Behavioral Finance specialist en behoort tot de pioniers die onderzoek doen naar financieel gedrag en op het gebied van Financiële Psychologie, alsmede de toepassing hiervan in de financiële dienstverlening waarbij onderzoek, praktijk en theorieën worden gecombineerd.

Onderwerpen die tijdens dit programma aan de orde komen zijn o.a.:

 • Intervisie
 • Ontwikkelen van kennis en vaardigheden voor de financieel planner om de communicatie met de klant te verbeteren
 • Gespreksvaardigheden toegepast op de stappen van het financiële planningsproces.
 • praktische toepassing  van geavanceerde  communicatie en vragen stellen.
 • Introductie in Financiële Psychologie
 • Gebruik van vraagstellingstechnieken
 • NLP
 • Motiverende gespreksvoering
 • Luistertechnieken
 • 8 jarige toets
 • Inzicht in je eigen financiële psychologie ( kerncompetenties en ontwikkelpunten)
 • Eigen competentiegraadmeter en praktijkcasus
 • Financiële besluitvormingsprocessen in je hersenen
 • Stress en ingrijpende life events ( vanuit wetenschappelijk perspectief en praktische toepassing in de dagelijkse praktijk)
 • Leren toepassen en omschrijven van effectieve aanpak van adviseren
 • Evidence based strategieën om de financiële gezondheid van cliënten te verbeteren
 • Praktijk casus behoefte van de klant ( en reacties in de hersenen)
 • Weerstand geldscripts en ambivalentie van de klant
 • Vraagstellingstechnieken oefenen aan de hand van een praktijkcasus
 • Praktijkcasus oefenen motiverende gespreksvoering

Met deelname aan het tweedaagse praktijkprogramma van Impact onderscheidt je je voor altijd van andere financiële professionals en behaal je direct de benodigde 12 PE FFP PT punten, zodat je meteen voldoet aan de PT eisen in 2018 en 2019.

 

K&A programma: Verdieping/actualiteiten KEW en eigenwoningschuld

De wet- en regelgeving op het gebied van de eigenwoningregeling leidt in de adviespraktijk vaak tot problemen. Door alle wijzigingen de afgelopen jaren kan de complexiteit van de samenhang van de regels, met name bij mutaties in zowel bestaande als nieuwe eigenwoningschulden, leiden tot veel onduidelijkheid.

Tijdens deze bijeenkomst staat de structuur van de eigenwoningregeling centraal. Rob geeft duidelijkheid over veel voorkomende situaties, waarmee je in de dagelijkse adviespraktijk te maken hebt. Daarbij wordt op begrijpelijke wijze uitgelegd hoe de wet- en regelgeving, zoals wetsartikelen, besluiten, Kamerstukken en V&A-sets van de Kennisgroepen van de belastingdienst, met betrekking tot de eigenwoningregeling, moeten worden uitgelegd en toegepast in het advies aan de consument.

De onderwerpen worden toegelicht met veel praktische voorbeelden en oefeningen.

Onderwerpen die tijdens dit programma aan de orde komen zijn o.a.:

 • Gevolgen vervallen tijdklemmen
 • Enkele bijzonderheden (bandbreedte, vrijstelling partners)
 • Vragen- en antwoordenset belastingdienst juni 2018
 • Eigen woning, KEW, eigenwoningschuld
 • Eigenwoningreserve
 • Aflossingsverplichting
 • Aflossingsstand
 • Aflossingsachterstand
 • Overgangsrecht
 • Verbreking partnerschap
 • Beperking hoogte bestaande EWS
 • Verhuisregeling
 • Aandeel in de eigenwoningschuld (Wiebes)
 • Besluit 30-1-2018 (Menno Snel)
 • Samen een woning kopen met partner (aandeel in de eigenwoningschuld)
 • Aandeel in de eigenwoningschuld en de aangifte IB

Docent

Rob Timmermans is directeur van Impact Opleiding & Training. Hij is Master in Financial Planning en zo’n 30 jaar werkzaam in de financiële dienstverlening. Rob geeft opleidingen en trainingen voor adviseurs bij voor banken, verzekeraars, franchise organisaties en advieskantoren. Hij is spreker bij congressen en heeft voor de FFP webinars verzorgd.

 

K&A programma: Zakelijk inkomen bepalen voor de hypothecaire financiering

In dit programma behandelt Vincent Laan de wijze waarop het inkomen van een zelfstandig ondernemer wordt bepaald voor een hypothecaire financiering. Het afsluiten van een hypotheek is voor ondernemers  tegenwoordig bij veel geldverstrekkers mogelijk. Zelfs een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
Om een goed beeld te kunnen vormen over de bestendigheid van het ondernemersinkomen wordt in veel alle gevallen gevraagd om een  'inkomensverklaring'. Eén van de organisaties die deze inkomensverklaringen afgeven is Overviewz. Als directeur van Overviewz heeft Vincent  het afgelopen jaar zélf meer dan 1000 (!) inkomensanalyses uitgevoerd.

Tijdens deze bijeenkomst wordt aan de hand van veel praktische voorbeelden uitleg gegeven over de manier waarop het inkomen wordt vastgesteld. Tevens worden recente ontwikkelingen met betrekking tot het bepalen van zakelijk inkomen besproken.

Onderwerpen die tijdens dit programma aan de orde komen zijn o.a.:

 • Hoe ziet de markt van ondernemers er uit, aantallen soorten entiteiten etc.?
 • Hoe vul je een route van advies in als je een ondernemer krijgt die een woningfinanciering wil en waarom?
 • Welke vier stappen volg je ter bepaling van het bestendig ondernemersinkomen? - i. Verzamelen van de benodigde informatie en waarom vraag je deze bij de klant op? - ii. Wat voor een entiteit is het, hoe zit de structuur in elkaar (en wat betekent dat voor de analyse) en welke branche is het? - iii. Wat is het inkomen in box 1 en (indien van toepassing) in box 2 (aanmerkelijk belang). Hoe bereken je dit (inclusief voorbeelden)? Wat te doen met mogelijk inkomen in box 3 (sparen/beleggen en verhuurd OG). - iv. Hoe bepaal je nu of het inkomen bestendig is, waar moet je op letten
 • Welke balanscorrecties zijn er (en waarom)?
 • Welke inkomens correcties zijn er (en waarom)?
 • Hoe gaat NHG om (vanaf binnenkort) met het bepalen van inkomen voor een ondernemer, normen, afwijkingen, balanscorrecties en inkomenscorrecties, inclusief voorbeelden.
 • Wat te doen indien de ondernemer een starter is, welke mogelijkheden?
 • Voorbeeldcasuïstiek met uitwerkingen

Docent

Vincent Laan is directeur van Overviewz. Hij is lid van de expertcommissie Zakelijk Inkomen NHG (Overviewz is één van de drie geaccrediteerde partijen die NHG inkomensbepalingen mogen doen). Daarbij heeft Vincent aan de wieg gestaan van nieuw beleid NHG en diverse geldverstrekkers, met betrekking tot het bepalen van zakelijk inkomen.

 

Inschrijven voor een van deze PE FFP programma’s?

In de opleidingsagenda van Impact Opleiding & Training kun je je direct inschrijven.